Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics

Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics – Victory 2 Movie Kannada

Victory 2 is a 2018 Kannada language movie directed by Hari SanthoshNaav Maneg Hogodilla song from this Sharan, Apoorva and P. Ravishankar starrer Victory 2, is composed by the music director Arjun JanyaYogaraj Bhat has provided the Lyrics for this song: Naav Maneg Hogodilla, while Vijay Prakash has provided the voice. Below in this article you can find the details of Naav Maneg Hogodilla song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Victory 2
Song Title: Naav Maneg Hogodilla
Movie Director : Hari Santhosh
Music Director: Arjun Janya
Singer(s): Vijay Prakash
Lyrics By: Yogaraj Bhat
Languages: Kannada

Naav Maneg Hogodilla Video Song from Victory 2 movie

Naav Maneg Hogodilla Video Song from Victory 2 is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 13M views since the song is uploaded on YouTube.

Anand Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics in Kannada

ಮನೆಗ್ ಬಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಬೇಡಿ ನೀವ್
ಹನಿ ನೀರೇವರಿಯ ನದ್ದ್ಶಿವೀ ನಾವ ಒಹೋ (x2)

ಹದಿನಿನುದು ನಿಮಿಶದಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಥಾ ನಾವೂ
ಹದ್ದು ಸಂದೇಶ- ಯು ಮಾದಿಲ್ವ ಚಿನ್ನಾ
ಹದ್ದು ಸಂದೇಶ- ಯು ಮಾದಿಲ್ವ
ಬಾರ್ಲಿಲ್ಲಾ ಆಂಥಾ ಆಂಡ್ ಆರೆ ಸಂದೇಶ-ಯು ಥೈರು
ಓಡೋಕೊ ನಿಂಗೇ ಆಗೊಲ್ವಾ ಯಾಕೆ
ಕರೆನ್ಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಕೀಲ್ವ

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ನಾವ್ ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ಮನೆಗ್ ಬಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಬೇಡಿ ನೀವ್
ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನದ್ದ್ಶಿವೀ ನಾವು

ಹೆಂಡಿರು ಮಕಲಾ ಚಿಂಟೆ ಮಡೋಕ್ಕೆ
ಬ್ಯಾರಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ರ ಥಾಪಿನೈಡ್
ಥಪ್ಪಿನೈಡ್ ಥಾಪೆನೈಡ್

ಓಮ್ಮೋಮೆ ಕುಶಿ ಆಮ್ಮೋಮೆಮೆ ಪ್ರಿಥೆಟಿ
ಸಂಸಾರ್ದಲಿ ಮ್ಯಾಥೆನೈಡ್
ಮ್ಯಾಥೆನೈಡ್ ಮ್ಯಾಥೆನೈಡ್

ಒಲ್ಲೇದಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ
ಬಿದುವುಡು ಕಚಿತ್ತಾ
ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಲಿ
ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಉಚಿತ

ಮ್ಯಾನೆ ಬಾನೊಡೋಕೋಥೆನಿ ಆಂಥೆರಾಲ್ಲ ನಾಮ್ಜ್
ನಾವೆನು ಮನೇ ಕಟ್ಸಿಲ್ವಾ
ಎಮಿ ವಿಷಯ ಕಠಲ್ವಾ

ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ನಾವು ಜಾಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ರೆ
ಜಾಲ್ಡಿ ಯಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆಂಥೆರಾ
ಚೂರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಲೇಟ್ ಆಗ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆಂಥೆರಾ
ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಯ
ಎನಿವಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಗೀ ಬ್ಯಾಂಡಿಡಿರಿ ಆಂಟಿಹೀರಾ

ನಾವು ಬಾರ್ಬೆಕಾ ಬೆಡ್ವಾ
ನಾವು ಬಾರ್ಬೆಕಾ ಬೆಡ್ವಾ
ಈ ಪ್ರಶಾನ್ ಯಾರೈ ಕೆಲಾನಾ
ಇದ್ಕೆ ಸಭೆ ಆಗ್ಬೇಕು
ಅರ್ಧ ಬಾಟಲ್ ಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಲೆನಾ
ಅಗಲಪ್ಪ ನಾಮ್ ಕೈಲಿ
ಉಗುಲಲಾಕ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ

ಓ ಸಂಸಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಆಂಥೆರಾಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ
ನಾವೆನ್ ಥಾಲಿ ಕಟಿಲ್ವ
ಹಂಗೆ ಓನ್ಡೆರೆಡು ಮಲ್ಕು ಮಾದಿಲ್ವ

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ನಾವ್ ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನ್ಯಾಮ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ

Click here to find Naav Maneg Hogodilla MP3 Song

Cheap & Best Song Lyrics

Kuttu Kuttu Song Lyrics – Victory 2 Movie Kannada

Victory 2 is a 2018 Kannada language movie directed by Hari SanthoshKuttu Kuttusong from this Sharan and Apoorva starrer Victory 2, is composed by the music director Arjun JanyaShivu Bhergi has provided the Lyrics for this song: Kuttu Kuttu, while Shabbir Dange and Shamitha Malnad has provided the voice. Below in this article you can find the details of Kuttu Kuttu song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Victory 2
Song Title: Kuttu Kuttu
Movie Director : Hari Santhosh
Music Director: Arjun Janya
Singer(s): Shabbir Dange and Shamitha Malnad
Lyrics By: Shivu Bhergi
Languages: Kannada

Kuttu Kuttu Video Song from Victory 2 movie

Kuttu Kuttu Video Song from Victory 2 is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 4.9M views since the song is uploaded on YouTube.

Anand Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Kuttu Kuttu Song Lyrics in Kannada

ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸನ್ನಗೊತಿ ಜೀವಾ
ನಿನ್ನ ಜೀವವಡಾಗ ಎನೈಟ್ ಮಾವ

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ

ಹಡ್ಗಿ ನಿನಾಗ ಎನ್ ಬಂಥು ಹಲ್ಲಿ ಹೈದಾನ್ ತಾಕಟ್ಟು
ಗುಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಇದ್ದಿವಿನಿ ಗಾವ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿಡರೆ ಎರ್ಥೈಥ್ ಕಾವಾ ಹೋ
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ | 2 |

ಹೇ ಬಾದ್ಕ ಈಡು ಭರಿ ಕಡ್ಕಾ ಮಾವ
ಎಡ್ಕಾ ಬಾಲ್ಕಾ ನಂಗಾ ಕನ್ ಹೋಡಿಯಾಯಾವಾ
ನಿಂಗ್ಯಾರಾ ಸಾಮಯಾರ ಹೆಸ್ರಿತ್ತಾ
ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸನ್ನಗೊತಿ ಜೀವಾ
ನಿನ್ನ ಜೀವವಡಾಗ ಎನೈಟ್ ಮಾವ ..

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ | 2 |

ಆರ ಔರಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಯಾ ಬಿಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಮ್ಮ
ಮಾಡೋಡೆಲ್ಲಾ ಮಾದಿಬಿಟ್ಟಿ ಥೋರ್ಸ್ಬೇಡಾ ಥೋಡ್ ಥಟ್ಟಿ ಟಾಗರಿನಾಂಗ ಪೊಗರು ಮಾವ ..
ಹಡ್ಗಿ ನಾನಾ ಕಾದಿ ಕಾದಿ ಚಿಗಿರಿಯಾನ ಓಡಿ ಓಡಿ ದಿನಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ನೆವಾ ..
ತಡಕ ಥದಕ ಥಾಡಕ್ ಥದಕ ಥದಕ ಥಾಡಕ್
ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ ಹಿಡಾಕ
ಆದಾ ಬಾಂದೂಕ ಹಿಡ್ಡಂಗ್ ಇವಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಹೊರಿಯಾಯಾಗಾ ಬೆಲೆದಿನಿ ಗಾವ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿಡೇರ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾವಾವಾ ..
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ|  2 |

ಯಾರು ಇಲ್ಡಾಗಾ ಕರಿಥಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಯಾಕಾ ಮೈಮಯ್ಯ ಬರುತಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ದೀನ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕುನಿತಾವಾ ನಾರಾ ನಾದಿ ಜೊರಥಿ ಥಂಡಿ ಹವಾ ..
ಎಲ್ಲಿಹಿಡುರು ಅದಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾದಿಯಾಕೆ ಮಯ್ಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ನಾಡಿಡೇರ್ ಬೈತಲವ್ವ
ಯೆಡಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ಯೆದಾಕ ..
ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕ ಅಡಕಾ ..
ಬಯಾದ್ದ್ರು ಬೆನ್ನತಿ ಕೊಧಿ ಹೊವಾ

ಚುಟು ಚುಟ್ಟು ಅಂಥೈತೇ ಜೀವಾ
ನನ್ನಾ ಯವಗ ಮದುವ್ ಆಥಿ ಮಾವ

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ

Click here to listen Kuttu Kuttu MP3 Song

Cheap & Best Song Lyrics

Cheap & Best Song Lyrics – Victory 2 Movie Kannada

VICTORY – 2 is a 2018 Kannada language movie directed by Hari SanthoshCheap & Best song from this Sharan, Asmita Sood and Asmita Sood starrer VICTORY – 2, is composed by the music director Arjun JanyaV. Nagendra Prasad has provided the Lyrics for this song: Cheap & Best, while Divya Kumar has provided the voice. Below in this article you can find the details of Cheap & Best song lyrics in Kannada language(s).

Movie: VICTORY – 2
Song Title: Cheap & Best
Movie Director : Hari Santhosh
Music Director: Arjun Janya
Singer(s): Divya Kumar
Lyrics By: V. Nagendra Prasad
Languages: Kannada

Cheap & Best Video Song from VICTORY – 2 movie

Cheap & Best Video Song from VICTORY – 2 is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 602K views since the song is uploaded on YouTube.

Anand Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Cheap & Best Song Lyrics in Kannada

ಅಯಾ .. ವಾ ವಾ

ಭ್ರಾಹ್ಮಂಜೀನ್ ಊನ್ಕಾ ಕೊಟ್ಟು
ಮೊದಲ ಯೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮದ್ಸ್ಯಿದ್ನಿಕಮ್

ಯೆಲ್ ಯೇಲ್ ಜನ್ಮ ನೀನೆ ನಾನ್ನಾ
ವೈಫು ಅಂಂತ ಬಾರ್ಸಿಡ್ಡಿನಿ ಕಮ್

ಗೂಗಲ್ ಆಲ್ಲ್ ಸರ್ಚು ಮಾಡ್
ನಂಗು ನೀಂಗು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್
ಯಾಹೂ ನಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡು
ನಾನು ನೀನೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್
ನನ್ನಾ ಲೌವ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ರು

ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್- ಯು
ನಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯು
ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್- ಯು
ನಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯು

ಭ್ರಾಹ್ಮಂಜೀನ್ ಊನ್ಕಾ ಕೊಟ್ಟು
ಮೊದಲ ಯೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮದ್ಸ್ಯಿದ್ನಿ ಕಮ್

ಓಹ್.. ಬಸ್ ಹೋಡ್ರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲೇ ಇರುತುಹೆ ವಾ ವಾ
ಬಸ್ ಹೋಡ್ರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲೇ ಇರುತುಹೆ ವಾ ವಾ
ಆಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೋಡ್ರೆ
ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಥೆಜ್ ಹೊಗುಥೆ
ಗಾಂಡಾ ಆಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬಾ ಜೋಕರ್ ಕಾರ್ಡು
ಸಂಬಳ ಕೆಲಾಡಿರೋ ಬಾಡಿಗೌರ್ಡು
ಮಂಚಾ ವೇಟುಸು ಅಕ್ ಕೋನ್ ವೇತ್ಸು
ಟಾಗೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡು ರೆಟು
ತುಂಬಾ ದಡ್ಡದು ನಾನ್ನಾ ಚೆಸ್ತ ..

ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್
ನಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್
ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್
ನಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್

ಓಹ್ .. ಮುದುವ್ ಜಿ ಮ್ಯೂಚೇ
ಕಾಫಿ ಡೇ ರೋಸ್ ಡೇ ಜನ್ಮದಿನ ಹೌದಾಪ್ಪ
ಮುಡುವ್ ಗೀ ಮುಂಚೆ
ಕಾಫಿ ಡೇ ರೋಸ್ ಡೇ ಜನ್ಮದಿನ
ಮುಂಡೆ
ಮ್ಯಾಡುವ್ ಆಡ್ಮೆಲ್ ಒಂಡೆ ಡೇ
ಯವದಪ್ಪ
ನಾನ್ ಪಾಡಿಗ್ ನನ್ನಾ ಬಟ್ಬುಡೆ

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡು ನೀನು
ನಾನೆ ನಿನ್ನಾ ಹೆಲ್ಪರ್
ಬೀದಿಯಾಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಡ್ರು
ಮನೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲುರು
ಕೆಲೆ ರವಾಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೇತ್ಸು
ಮಾಡಿ ನೋಡ್ ಒಮೆ ಟೆಸ್ಟು
ನಾನಾ ಕೇಯಾ ಟುತ್ಥ್ ಟಸ್ತಿ ..

ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್
ನಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್
ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್- ಯು
ನಾ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯು

ಭ್ರಾಹ್ಮಂಜೀನ್ ಲನ್ಸಾ ಕೊಟ್ಟು
ಮೊದಲ ಯೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮದ್ಸ್ಯಿದ್ನಿ ಕಮ್

ಯೆಲ್ ಯೆಲ್ ಜನ್ಮ ನೀನೆ ನಾನ್ನಾ
ಹೆಂಡತಿ-ಯು ಆಂಥಾ ಬಾರ್ಸಿಡ್ಡಿನಿ ಕಮ

 

Click here to listen Cheap & Best MP3Son

Jeeva Sakhi Song Lyrics

Jeeva Sakhi Song Lyrics – Tagaru Movie Kannada

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya SooriJeeva Sakhi song from this Shiva Rajkumar and Dhananjay starrer Tagaru , is composed by the music director Charan RajJayanth Kaikini has provided the Lyrics for this song: Jeeva Sakhi, while Charanraj has provided the voice. Below in this article you can find the details of Jeeva Sakhi song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Tagaru
Song Title: Jeeva Sakhi
Movie Director : Duniya Soori
Music Director: Charan Raj
Singer(s): Charanraj
Lyrics By: Jayanth Kaikini
Languages: Kannada

Jeeva Sakhi Video Song from Tagaru movie

Jeeva Sakhi Video Song from Tagaru is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 887k views since the song is uploaded on YouTube.

PRK Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Jeeva Sakhi Song Lyrics in Kannada

ಜೀವ ಸಖಿ ..
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ಹಾಯುವ ದೀಪಕ್ಕು ಗಯಾವೆ
ಕಣ್ಣಲೇ ನಿಂತಿರು ಜೀವೇವ್
ಬಾನಿನಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಚೂರಿ
ದಾರಿ ತುಂಬ ಕಾಮಗರಿ

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ನೀ ಕಂದಾಂತ ಕನಸು ಯದ್ರುರ್ ನೈನ್ಥೈಡ್
ಬಂಡಂತಾ ಕೆಲಾಸಾ ಮರೇಥ್ ಹೋಗಿಡೆ
ನಿಂತಾಥಾ ಸಹಾರಾ ಹೇಸಾರು ಕೆಲುಥೈಡ್

ನೀನ್ನಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಯು ಬರುವಾ ಹಾಗಿಡ್
ಹೋಡಾಲ್ಲ ನೆನಾಪು ಬಿಡೇಡ್ ಕಾಡೀದ್
ನಿಂತಾಳಿ ಸಾಮಾಯ ನಿಲ್ಲೇಡೆ ಒದುಥೈಡ್.

ನೀ ಕಂದಾಂತ ಕನಸು ಯದ್ರುರ್ ನೈನ್ಥೈಡ್
ಬಂಡಂತಾ ಕೆಲಾಸಾ ಮರೇಥ್ ಹೋಗಿಡೆ
ನಿಂತಾಥಾ ಸಹಾರಾ ಹೇಸಾರು ಕೆಲುಥೈಡ್

ನೀನ್ನಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಯು ಬರುವಾ ಹಾಗಿಡ್
ಹೋಡಾಲ್ಲ ನೆನಾಪು ಬಿಡೇಡ್ ಕಾಡೀದ್
ನಿಂತಾಳಿ ಸಾಮಾಯ ನಿಲ್ಲೇಡೆ ಒದುಥೈಡ್.

Click here to Listen Jeeva Sakhi MP3 Song

Balma Song Lyrics

Balma Song Lyrics – Tagaru Movie Kannada

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya SooriBalma song from this Shiva Rajkumar and Dhananjay starrer Tagaru , is composed by the music director Charan RajJayanth Kaikini has provided the Lyrics for this song: Balma, while Charanraj, Siddhartha Belmannu has provided the voice. Below in this article you can find the details of Balma song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Tagaru
Song Title: Balma
Movie Director : Duniya Soori
Music Director: Charan Raj
Singer(s): Charanraj, Siddhartha Belmannu
Lyrics By: Jayanth Kaikini
Languages: Kannada

Balma Video Song from Tagaru movie

Balma Video Song from Tagaru is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 6.3M views since the song is uploaded on YouTube.

PRK Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Balma Song Lyrics in Kannada

ನಿನ್ನ ಭಯವೇ
ನಿನ್ನ ಮದವು
ಸಿಗಲಿ ಬೇಗ
ಕಳೆದ ನಗುವು
ಕೂಗೋ ಕಡಲು
ಮೌನ ತೀರ
ಮನುಜ ನೀನು
ಯಾಕೆ ಕ್ರೂರ

ಮ್ಯೂಸಿಕ್

ನಿನ್ನ ಭಯವೇ
ನಿನ್ನ ಮದವು
ನೀನೇ ನಾಶ
ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷದಿಂದ
ಎಲ್ಲ ಮೋಸ
ದೃಷ್ಟಿದೋಷದಿಂದ
ಈ ಹುಂಬ ಜಂಭವನ್ನು ಬಿಡು ನೀನೀಗ

ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಲಾಗೆ ನಾಮೊರ ಲಾಗೆ ನಾಮೊರ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಲಾಗೆ ನಾಮೊರ ಲಾಗೆ ನಾಮೊರ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಲಾಗೆ ನಾಮೊರ ಲಾಗೆ ನಾಮೊರ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಲಾಗೆ ನಾ ಲಾಗೆ ನಾ ಬಲಮಾ ಮೊರ

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನು ಝಳಪಿಸುತ
ಊರ ಕೇರಿಯಲ್ಲವ ಬೆಳಗಿಸುತ
ನೆಲದ ಗಾಯ ಹೊಲಿಯುವಂತೆ ಸುರಿಯೇ…
ಮಳೆಯೇ…

ಮನವ ತೊಳೆಯೇ
ಸುರಿಯೆ ಮಳೆಯೇ

ಮ್ಯೂಸಿಕ್

ಮೊರ ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ ಬಲ್ ಬಲ್ ಬಲಮಾ
ಆಯೇ ನಾಮೊರ ಆಯೇ ನಾಮೊರ ಮೊರ
ಬಲ್ ಬಲ್ ಬಲಮಾ
ಬಲಮಾ ಬಲಮಾ
ಆಯೇ ನಾ
Click here to Listen Balma Mp3 Song 
Badukina Bannave Song Lyrics

Badukina Bannave Song Lyrics – Tagaru Movie Kannada

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya SooriBadukina Bannave song from this Shiva Rajkumar and Dhananjay starrer Tagaru , is composed by the music director Charan RajJayanth Kaikini has provided the Lyrics for this song: Badukina Bannave , while Siddhartha Belmannu has provided the voice. Below in this article you can find the details of Badukina Bannave song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Tagaru
Song Title: Badukina Bannave
Movie Director : Duniya Soori
Music Director: Charan Raj
Singer(s): Siddhartha Belmannu
Lyrics By: Jayanth Kaikini
Languages: Kannada

Badukina Bannave Video Song from Tagaru movie

Badukina Bannave Video Song from Tagaru is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 3M views since the song is uploaded on YouTube.

PRK Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Badukina Bannave Song Lyrics in Kannada

ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ಬಡವನ ಕಣ್ಣಲು ಬೆಳಕಾದರೇ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ಕೊರಳಿದು ಕಂಪಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ತಿರುವಲಿ ದೇವರೇ ಎದುರಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ

ಗಾಳಿಯಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಲೆಯಿದೆ
ಹೃದಯಕೆ ಹೇಗೋ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
ನಕ್ಷೆಯಾ ನೀಡದೆ

ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ಬಡವನ ಕಣ್ಣಲು ಬೆಳಕಾದರೇ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ

ತಲುಪದ ಕರೆ ನೂರಾರಿವೆ
ಬೆರಳಲೇ ಇದೆ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಕನಸಿಗು ಸಹ ಕಂದಾಯವೇ
ವಿರಹವೆ ಕಿರು ಸಂಭಾವನೆ

ಕಳೆದರೆ ನೀನು
ಉಳಿವೆನೆ ನಾನು
ನೆಪವಿರದೆ ನಿನ್ನ
ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದೆ
ಉಪಕರಿಸು ಶಿಕ್ಷೆಯಾ ನೀಡದೆ

ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ಬಡವನ ಕಣ್ಣಲು ಬೆಳಕಾದರೇ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ಕೊರಳಿದು ಕಂಪಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ
ತಿರುವಲಿ ದೇವರೇ ಎದುರಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ

 

Click here to listen Badukina Bannave Mp3  Song